Mindre stress hos barn som får stelle hest

08-05-2014
Denne studien viser at barn som omgås hester får en betydelig nedgang av stresshormoner i kroppen

Barna fikk undervisning om hestens adferd, omsorg for hesten, håndtering og ridning. Undervisningen varte i 90 minutter og programmet varte i 11 uker. Det viste seg at barna hadde betydelig mindre stresshormoner i kroppen enn barn som ikke hadde deltatt i programmet.

Flere forskere antyder at lavere nivå av stresshormoner kan ha en beskyttende effekt mot utvikling av fysiske og psykiske helseproblemer.

Les hele sammendraget og rapporten her:

http://nhi.no/forside/mindre-stress-hos-barn-som-far-stelle-hest-43021.html