Forskning

Her vil vi i tiden fremover jobbe for å lage en samling av diverse forskningsartikler som er publisert :)   
    
* Hesten, din bedre halvdel? 

Er du en av de som ser på hesten som din bedre halvdel? 
Da er du isåfall ikke alene. Norske og amerikanske forskere har nulig funnet at ryttere og hester kan gå inn i en unik tilstand av samvær med hverandre.
Les mer her

                                                                               
* Noen hester og mennesker har et toveis partnerskap.

Ser du på hesten som din "bedre halvdel"? Ifølge denne forsknings artikkelen er du ikke alene:) Disse forskerne har oppdaget at etter hvert som mennesket og hester blir bedre kjent, vil de tilpasse seg hverandre og lære hvordan de skal forholde seg til hverandre, både fysisk og mentalt. Både hest og mennesket vil lære seg sin helt unike måte å handle og kommunisere med hverandre på.

Dette er jo noe vi hestemennesker har vært klar over i all tid, men likevel morsomt at det nå er bevist ved forskning:)

Les mer her

* Strammer du gjorden for hardt?

Har du noen gang tenk over hvordan hesten påvirkes av gjorden? Mange lurer på hvor hardt man skal stramme gjorden og de fleste strammer den så hardt de kan. Alt utstyret du setter på hesten vil påvirke måten den bruker kroppen sin på og det er viktig at vi mennesker har et bevisst forhold til dette. Dersom du strammer gjorden for hardt vil dette kunne virke negativt for hestens yteevne og viste du at presset fra gjorden minker i skritt, mens det øker i trav og gallopp? 

Les mer her

 

* Bruk krakk - for hestens beste

Det er ikke helt likegyldig hvordan du stiger opp på hesten, avslører en undersøkelse utført på Michigan State university, av Dr. Hilary Clayton. Det viser seg nemlig at hesten rygg i stor grad stabiliserer salen under oppstigning. Forskere målte den nedadgående tyngden i venstre stigbøyle idet rytteren svingte høyre ben opp over hestens ryggrad. Det største presset var konsentrert over hestens manke, ifølge undersøkelsen. 

Les mer her

 

* Hva er det egentlig med jenter og hest? 

I stallen møter jenter hesten rundt aktiviteter som kan berike og styrke deres selvfølelse. Ved økt tiltro til egne evner til å ta kontroll, sette grenser og påvirke egne omgivelser vil det føre til økt selvrespekt og handlinger. Dette kan være styrkende og helsebringende på kort og lang sikt på sentrale områder i livet.

Les mer her

 

* Hestens meninger om dekken

For første gang i historien, har forskere spurt hesten om hva den foretrekker. Og svarene bør hesteeierne lytte til.

Les mer her