Hva er det egentlig med jenter og hest?

Hva er det egentlig med jenter og hester?

I stallen møter jenter hesten rundt aktiviteter som kan berike og styrke deres selvfølelse. Ved økt tiltro til egne evner til å ta kontroll, sette grenser og påvirke egne omgivelser vil det føre til økt selvrespekt og handlinger. Dette kan være styrkende og helsebringende på kort og lang sikt på sentrale områder i livet.

Jentene lærer å ta vare på hestene
I stallen får jentene utøve aktiviteter som gjør at de får erfare at de er betydningsfulle og viktige

Stallen kan brukes som en læringsarena. 

I stallen får jentene utøve aktiviteter som gjør at de får erfare at de er betydningsfulle og viktige. Gjennom oppgavene som må gjøres i stallen og med hestene, vil de oppleve annerkjennelse og få mulighet til å utvikle sin kompetanse. I dybdeintervju basert på syv jenter i aldrene 13-30 år slår Koren og Træen fast i sin forskningsrapport at jenter i stallen vil oppleve økt selvtillit, selvrespekt og mestringstro. 


Tømmekjører for å lære å kontrollere hesten Fant i feltritt
Ved hesterelaterte aktiviteter lærer
man seg å samarbeide på en unik måte
Med hesten får man utviklet sin kompentanse, 
får mestringserfaring og selvtillit. 


 Økt sosial kompetanse 

Også den sosiale kompetansen utvikles som følge av at jentene både får samarbeidserfaring og konfliktløsningsferdigheter ved å holde på med hesterelaterte aktiviteter. Koren og Træen mener at ved å kombinere sensitivitet med selvbestemmelse, ambisjoner og ferdigheter legges det til rette for gode erfaringer som jentene vil kunne utnytte både privat og senere i arbeidslivet. 

"Hest og stalliv kan brukes målrettet i forhold til unge jenter som måtte trenge erfaring for å styrke sin mestringsevne" sier Koren og Træen " Og de som i hverdagen måtte ha behov for struktur, konsekvenserfaring samt faste normer og regler. Stallen kan være med å bidra til at jentene holder seg på skolen og fullfører sin utdannelse" 

Kjøretur med Fant

Styrkende og helsebringende på kort og lang sikt 

Til slutt konkluderer Koren og Træen med at det genuine med å ha hesten som hobby er at den gir mulighet for utfordringer på så mange plan.

"Alle kan finne meningsfulle aktiviteter uansett ambisjoner og ferdighetsnivå. Av denne grunn er det stor sannsynlighet for å høste mestringsopplevelser, kompetanseerfaringer, arbeidsfellesskap og i tillegg føle seg handlekraftig og omsorgsfull" mener de.