Bruk krakk - for hestens beste

Oppstigning med krakk er best for hestens rygg. 

Det er ikke helt likegyldig hvordan du stiger opp på hesten, avslører en undersøkelse utført på Michigan State university, av Dr. Hilary Clayton. Det viser seg nemlig at hesten rygg i stor grad stabiliserer salen under oppstigning. Forskere målte den nedadgående tyngden i venstre stigbøyle idet rytteren svingte høyre ben opp over hestens ryggrad. Det største presset var konsentrert over hestens manke, ifølge undersøkelsen. 

Undersøkelsen hadde til hensikt å avdekke hvorvidt det var best for hestens rygg å gå opp på hesten med krakk eller ved å bruke den tradisjonelle måten, som er oppstigning fra bakken. Forskerne målte presset under salen med og uten bruk av krakk. 10 erfarne ryttere med forskjellig høyde og vekt deltok i eksperimentet og steg opp på den samme 14 år gamle hesten. Hesten var frisk, uten skader eller skavanker og hadde en perfekt tilpasset sal. Det viste seg at det var stor forskjell på det presset som ble tilført ved oppstigning. 

Ved hjelp av en pad med sensorer plassert under salen, ble trykket målt i grader. 

Presset på hestens rygg ble mye høyere nå rytteren gikk opp fra bakken enn når det ble benyttet krakk. Særlig mankens høyre side ble utsatt for mye press når rytteren gikk opp fra bakken, og bar hele 97% av tyngden.

Se også denne videoen om hva som skjer med hesten og salen når man velger gå opp fra bakken

Kilde: Clayton, HM "Forces and pressures beneath the saddle during mounting from the ground and from a raised mounting platform" 2007