Luke 23

 

Luke 23

 

1 Hvor mange hester finner du på Hest og Harmoni, og av hvilken rase er de? Se her 
2 Hva er aldersgrensen for å starte opp på Hest og Harmonis Hesteskole?  Se her
3 Hvilken uker kan du bestille sommerleir i 2017? Se her
4 Hva heter gårdshunden som du møter på tunet hos Hest og Harmoni?  se her
5 Hva er aldersgrensen for å starte opp på Hest og Harmonis HesteFØRskole? se her
6 Når starter Hesteskolen opp igjen etter jul? se her
7 Kan du bestille enkeltdager hos Hest og Harmoni i sommeren 2017? se her
8 Hvor mange klokketimer består et Hesteskolesemester av totalt? se her
9 Hvor mange forskningsartikler finner du på Hest og Harmonis hjemmeside? se her
10 Hvilken urt hjelper for Timians mørkeredsel?  se her

Send inn dine svar her: